Margherita

 

Tomato sauce, fresh mozzarella cheese and fresh basil.